top of page
Search

Pravilna higijena ruku

Važno:

Pravilna higijena ruku sprečava širenje zaraza

Tokom svakodnevnih aktivnosti, ruke se kontaminiraju raznim parazitima i patogenima

Kontaminiranim rukama mikroorganizmi mogu

dalje da se šire u organizam

14 views1 comment
bottom of page